Odkazy

Židovské muzeum v Praze

U Staré školy 1
110 00 Praha 1
tel.: 221 711 511
fax: 221 711 584
e-mail: office@jewishmuseum.cz
www.jewishmuseum.cz

Česká unie židovské mládeže

Jáchymova 3
110 01 Praha 1
tel.: 224 800 805
fax: 222 318 664
e-mail: cuzm@post.cz
www.cuzm.org

Nadační fond obětem holocaustu

Legerova 22/1854
120 00 Praha 2
tel.: 224 261 615
fax: 224 262 563
e-mail: info@fondholocaust.cz
www.fondholocaust.cz

Nadační fond Zecher

Maiselova 18
110 00 Praha 1
tel.: 224 800 824
e-mail: sekretariat@fzo.cz

Česko-německý fond budoucnosti

Na Kazance 634/7
171 000 Praha 7 - Troja
tel.: 283 850 512-14
fax: 283 850 503
e-mail: info@fb.cz
www.fondbudoucnosti.cz

Revitalizace židovských památek v ČR

Jáchymova 3
110 01 Praha 1
tel.: 226 235 058
fax: 222 318 664
e-mail: revitalizace@fzo.cz
www.10hvezd.cz

Městské kulturní středisko Třebíč

Národní dům
Karlovo náměstí 47
674 01 Třebíč
www.mkstrebic.cz
www.mkstrebic.cz/zidovska-ctvrt-trebic.html
www.mkstrebic.cz/zidovsky-hrbitov.html

Lo Tishkach European Jewish Cemeteries Initiative

Avenue Louise / Louizalaan 112
B-1050 Brussels
BELGIUM
Telephone: +32 (0) 2 649 11 08
Fax: +32 (0) 2 640 80 84
www.lo-tishkach.org

Nakladatelství Sefer
Izraelská 1
130 00 Praha 3
tel.: 226 235 217-18
e-mail: sefer@sefer.cz
www.sefer.cz

Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových
FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI
Tř. Svobody 26
772 00 Olomouc
e-mail: judaistika@ff.upol.cz
www.jud.upol.cz

FEDERACE ŽIDOVSKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Maiselova 18
110 01 Praha 1
tel.: 224 800 824
fax: 222 318 664
e-mail: sekretariat@fzo.cz
www.fzo.cz

ŽIDOVSKÉ OBCE V ČESKÉ REPUBLICE

Židovská obec Brno

tř. kapitána Jaroše 3
602 00 Brno
tel.: 545 244 710
fax: 545 213 803
e-mail: zob@zob.cz
www.zob.cz

Židovská obec Děčín

Žižkova 4
405 02 Děčín
tel.: 412 531 095
fax: 412 531 095
e-mail: zidovska.obec.decin@volny.cz
www.zidovskaobecdecin.wz.cz

Židovská obec Karlovy Vary

Bezručova 8 - P.O.B. 160
360 21 Karlovy Vary
tel./fax: 353 230 658
e-mail: jewishkv@volny.cz

Židovská obec Liberec

Rumjancevova 1362
460 01 Liberec 1
tel.: 485 103 340
tel./fax: 482 412 530
e-mail: zolbc@tiscali.cz
www.volny.cz/zoliberec

Židovská obec Olomouc

Komenského 7
772 00 Olomouc
tel./fax: 585 223 119
e-mail: kehila@kehila-olomouc.cz
www.kehila-olomouc.cz

Židovská obec Ostrava

Tovární 15
709 00 Ostrava
tel./fax: 596 621 354
e-mail: sekretariat@kehila-ostrava.cz
www.kehila-ostrava.cz

Židovská obec Plzeň

Smetanovy sady 5
301 37 Plzeň
tel./fax: 377 235 749
e-mail: zoplzen@zoplzen.cz
www.zoplzen.cz

Židovská obec Teplice

Lípová 25
415 01 Teplice
tel.: 417 538 209
e-mail: kehila@volny.cz
www.kehila-teplice.cz

Židovská obec Ústí nad Labem

Moskevská 26
400 00 Ústí nad Labem
tel.: 475 208 082
e-mail: hellerb@quick.cz
zo.usti-nl@quick.cz

American Jewish Joint Distribution Committee, Inc.

www.jdc.org

 

Muzeum Českého lesa v Tachově - židovské hřbitovy

Třída Míru 447
347 01 Tachov
tel: +420 374 722 171

zh.tachov.org

webdesign by SOUTHWORKS s.r.o.
login