Slatina u Horažďovic

Židovské osídlení je zde doloženo od poloviny 17. století. Roku 1724 zde žilo 6 židovských rodin, v polovině 19. století pak 15 rodin. Nejvyššího počtu bylo dosaženo roku 1868 (33 rodin). Roku 1880 to činilo 37 Židů, roku 1900 15 Židů a roku 1917 se odstěhoval poslední židovský obyvatel. Židovský sídelní okrsek je umístěn na severní straně návsi a dále k severu. Před polovinou 19. století se jednalo o 10 domů, polovina z nich je v přestavbách dochována.

Synagoga se nachází v čp. 58 na návsi. Byla postavena v 50. letech 19.století v prostém klasicistním slohu jako náhrada za starší dřevěnou synagogu z 18.století, která byla zbořena po roce 1850. Budova je rozdělena na dvě části. Ve východní části se nalézal modlitební sál, v západní pak školní třída, pekárna macesů a byt kantora (učitele). Bohoslužebným účelům sloužila až do roku 1912. Během první světové války v ní byli nastěhováni váleční uprchlíci z Haliče. Roku 1919 byla prodána a využívána jako obchod a stodola. Po druhé světové válce byla opuštěna. Od roku 1965 ji využívalo zemědělské družstvo. Po roce 1983 byla zrekonstruována do původní podoby. Část budovy, která kdysi sloužila jako školní třída a byt, byla upravena k obytným účelům.

Hřbitov se nalézá na kopci v lese, 1 km severně od obce, asi 150 m západně od silnice do Bezděkova. Byl založen snad v druhé polovině 17. století. U vchodu v jihovýchodním koutě hřbitova je dochován žulový portál. Na ploše více než 1060 metrů čtverečních je dochováno 170 náhrobků z let 1755 až 1937. Mezi nimi je celá řada barokních a klasicistních stél. Většina novodobých vícedílných náhrobků je rozkradena. To dokumentuje 78 prázdných podstavců. Mezi zajímavé náhrobky patří náhrobek Jaakova Steina z Horažďovic se znamením hvězdy, který pochází z roku 1822. Hvězda zde symbolizuje jeho příjmení.

typ objektu: 
hřbitov
vlastnictví: 
FŽO
doba vzniku: 
do roku 1849
památková ochrana: 
ne
přístupnost: 

hřbitov volně přístupný

rozšířené info:
Tyto informace se zobrazí pouze přihlášeným uživatelům. Můžete se přihlásit nebo registrovat.
webdesign by SOUTHWORKS s.r.o.
login